Cơm Gà Gia Hy – Cơm mẹt gà

Chi Tiết

 • Tên đơn vị:

  Cơm Gà Gia Hy

 • Địa chỉ:

  883 Hoàng Sa, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 • Độ dài:

  04:16

 • Thời gian hoàn thành:

  12 Giờ làm việc

 • Dịch vụ đi kèm:

  Quay phim Lời thoại