Cơm gà xối mỡ Kim Hương

Chi Tiết

 • Tên đơn vị:

  Cơm gà xối mỡ Kim Hương

 • Địa chỉ:

  Kiot 283, Lãnh Binh Thăng - Quận11 – Tp.Hồ Chí Minh

 • Độ dài:

  05:11

 • Thời gian hoàn thành:

  48 Giờ

 • Dịch vụ đi kèm:

  Quay phim