Quy Trình Xây Dựng Video Content

 

Chi Tiết

 • Tên đơn vị:

  Mộc Gia 68

 • Địa chỉ:

  65 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 • Độ dài:

  5:03

 • Thời gian hoàn thành:

  12 giờ

 • Dịch vụ đi kèm:

  Kịch bản Quay phim Thuyết minh